Kurs GBY24K

Byggprojekt stora byggnader

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande uppbyggnaden av flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • arbeta självständigt och i grupp i ett husbyggnadsprojekt
 • redogöra för olika stomsystem samt kunna göra en lastanalys i dessa system
 • ange hur gällande brand-, ljud-, och fuktkrav normalt kan uppfyllas för ett flerbostadshus, kontorshus och en industribyggnad
 • redovisa byggtekniska konstruktioner för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
 • översiktligt projektera förekommande konstruktionsdetaljer för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
 • beskriva handlingar och aktörer i ett större husbyggnadsprojekt
 • redovisa delar av ett miljöcertifieringsystem för byggnader i ett större husbyggnadsprojekt
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Byggprojekt småhus, 15 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Byggfysik, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Byggmaterial, 5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V33GK
Huvudområde: