Kurs GBQ2WJ

Reklamfilmsproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra en samproduktion av reklamfilm
  • genomföra en grundläggande marknadsundersökning som utgångspunkt för en reklamfilmsproduktion
  • skriva en projektbeskrivning och avtalsförslag
  • motivera designval för reklamfilmsproduktion utifrån reklamfilmsteori, syfte, målgrupp och visningsfönster
  • utföra en projektpresentation med visualiseringar
  • redogöra för relevant grundläggande juridik och etik som rör reklamfilm
  • analysera reklamfilm utifrån reklamfilmsteori, i enlighet med vetenskapliga texters krav på språklig framställning, formalia och struktur
  • kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras reklamfilmsproduktioner
  • samarbeta konstruktivt med olika intressenter i samband med reklamfilmsproduktion.