Kurs GBQ2NH

Projektplanering och användarperspektiv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursen behandlar aktuella metoder, modeller, teorier och visualiseringar relaterade till avtal, projektstyrning, projektledning, budgetarbete och projektpresentation inom reklam och informationsfilmsproduktion. Konceptutveckling med fokus på case-metodik är centralt i kursen. Begreppen beställare, kund, kontext och behov problematiseras inom ramen för designteori och prototyputvecklingsmetodik. Etnografisk metod tillämpas för att generera data som används som underlag vid utvecklingen av ett reklamfilmskoncept. Basala kreativitetsmetoder studeras. Kursen innefattar pitchning och studenten tränas att genomföra en välmotiverad pitch med audiovisuellt material.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 52,5 hp inom ämnet Bildproduktion, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39X3
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88