Kurs GBQ2GJ

Den korta filmens berättarstruktur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för berättarstrukturers utformande samt dramaturgiska modeller i audiovisuell kommunikation med fokus på korta berättelser
  • skriva kortfilmmanus i branschstandardformat
  • visa kännedom om begrepp och facktermer i audiovisuell kommunikation
  • redogöra för samt praktiskt tillämpa retoriska modeller i audiovisuell kommunikation
  • redogöra för samt praktiskt tillämpa kontextualiseringssignaler i utformandet av audiovisuella budskap i beaktande av målgrupper och visningsfönster.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v49, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H39MN
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig