Kurs GBQ2AZ

Ljussättning och färgkorrigering inom filmdesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för ljusets roll inom produktion av reklam- och informationsfilm
  • redogöra för och motivera användningen av specifika ljussättningstekniker både vid inspelning och vid efterbearbetning
  • tillämpa specifika funktioner vid ljussättning på en inspelningsplats
  • tillämpa specifika funktioner hos efterbearbetningsverktyg för färgkorrigering
  • tillämpa specifika ljussättningstekniker och färgkorrigeringstrategier för att skapa genrespecifik cinematisk stämning
  • självständigt genomföra och redovisa en färgkorrigering till en filmsekvens
  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner, både muntligt och skriftligt
  • visa samarbetsförmåga i en arbetsgrupp.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v18, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 37,5 hp inom Bildproduktion inklusive kursen Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 hp eller Introduktion till produktion av rörlig bild, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34N5
Huvudområde: