Kurs GBQ275

Reklamfilmsproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt initiera, planera och genomföra en samproduktion gällande reklamfilm
  • motivera specifika designval utifrån relevant datainsamling inklusive typ av visningsfönster
  • skriva en projektbeskrivning inklusive avtalsmall
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar
  • skriftligt redovisa för samproduktionen och diskutera det egna arbetet med denna utifrån frågor som rör datainsamling, kreativitet, innovation, retorik, etik, upphovsrätt, distributionssätt och hållbarhetsaspekter
  • kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras produktioner
  • uppvisa samarbetsförmåga med samproduktionens olika parter inklusive lärare och studenter.
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp inom Bildproduktion inklusive kursen Informationsfilmsproduktion, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AF2
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig