Kurs GBQ274

Audiovisuell information och etik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande genusvetenskapliga perspektiv
  • redogöra för och diskutera reklambranschens självreglerande funktioner som syftar till att upprätthålla god marknadsföringsetik
  • redogöra för hur medier och demokrati förhåller sig till varandra utifrån information och nyhetsvärdering
  • genomföra en filmanalys utifrån etiska perspektiv där den multimodala analysen tillämpas
  • genomföra en kort audiovisuell desinformation som exemplifierar kommunikationsmetoder
  • diskutera etiska val i sin egen och de andra kursdeltagarnas filmer
  • visa samarbetsförmåga med medverkande parter.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 75 hp inom Bildproduktion, inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3AEZ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig