Kurs GBQ273

Informationsfilmsproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt initiera, planera och genomföra en samproduktion gällande informationsfilm/instruktionsfilm
  • motivera specifika designval utifrån relevant datainsamling inklusive typ av visningsfönster
  • motivera specifika designval utifrån informationsdesignsteori och/eller inlärningsteori
  • skriva en projektbeskrivning inklusive avtalsmall
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar
  • skriftligt redovisa samproduktionen och diskutera det egna arbetet utifrån frågor som rör datainsamling, kreativitet, innovation, informations-/instruktionsansats, etik, distributionssätt, upphovsrätt och hållbarhetsaspekter
  • kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras produktioner
  • uppvisa samarbetsförmåga med samproduktionens olika parter inklusive lärare och studenter.