Kurs GBQ273

Informationsfilmsproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt initiera, planera och genomföra en samproduktion gällande informationsfilm/instruktionsfilm
  • motivera specifika designval utifrån relevant datainsamling inklusive typ av visningsfönster
  • motivera specifika designval utifrån informationsdesignsteori och/eller inlärningsteori
  • skriva en projektbeskrivning inklusive avtalsmall
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar
  • skriftligt redovisa samproduktionen och diskutera det egna arbetet utifrån frågor som rör datainsamling, kreativitet, innovation, informations-/instruktionsansats, etik, distributionssätt, upphovsrätt och hållbarhetsaspekter
  • kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras produktioner
  • uppvisa samarbetsförmåga med samproduktionens olika parter inklusive lärare och studenter.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 hp inom Bildproduktion inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35FM
Huvudområde: