Kurs GBP24N

Digitala bilder och visuellt lärande

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper inom fotografi och rörlig bild. Vidare problematiseras visuella mediers betydelse för barns och ungas lärande.

Extra information:

Campusträff 1 omfattar två dagar. Campusträff 2 omfattar också två dagar.

Startar och slutar:
v4, 2019 - v13, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen eller Bild I med ämnesdidaktik, 30 hp och Bild II med ämnesdidaktik, 30 hp på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V2ZKD
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
13 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.