Kurs GBP24N

Digitala bilder och visuellt lärande

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper inom fotografi och rörlig bild. Vidare problematiseras visuella mediers betydelse för barns och ungas lärande.