Kurs GAR2GA

Arabiska för lärare i modersmål i åk 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet.

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

.

Extra information:

Förkunskapskrav/behörighetskrav: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen, är anställd som lärare och önskar bli behörig att undervisa i ditt modersmål. Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Lovisa Berg, lbg@du.se, 023-77 85 16.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Arabiska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen
Anmälningskod:
HDA-H36LV
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
28 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.