Kurs FR3012

Franska: Fransk lingvistik

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över litteratur på franska inom något språkvetenskapligt område samt kunna använda sig av olika språkvetenskapliga analysverktyg
  • formulera, argumentera kring och diskutera olika frågeställningar inom något språkvetenskapligt område
  • använda och analysera en korpus eller sekvenser ur olika korpusar inom något språkvetenskapligt område
  • redogöra skriftligt och muntligt på i det närmaste korrekt akademisk franska för aktuell forskning inom något språkvetenskapligt område på ett koherent, metodologiskt och terminologiskt brukligt sätt.