Kurs FR3011

Franska: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • på franska kritiskt läsa och kommentera skönlitterära verk från olika perioder, samt olika tolkningar av dessa texter
  • redogöra för dominerande strömningar i 1900-talets litteraturteori, samt kunna använda sig av de teoretiska begreppen vid analys av skönlitterära texter
  • kritiskt diskutera begreppet frankofoni
  • visa goda kunskaper om litteraturvetenskaplig metodologi
  • tillämpa sina kunskaper på ett självständigt vis i en skriftlig litteraturvetenskaplig analys, författad på mycket god franska, av ett franskspråkigt litterärt verk
  • argumentera muntligt på mycket god franska för sitt självständiga arbete.