Kurs FR3011

Franska: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2019

Delkursen omfattar avancerade studier i litteraturvetenskaplig teori och metod med utgångspunkt i franskspråkig litteratur. Den studerande analyserar franskspråkiga litterära texter kritiskt och utvecklar fördjupad förståelse för litteraturvetenskapliga teorier. Vidare förs en kritisk reflektion omkring begreppet frankofoni. Litteraturvetenskapliga teorier och metoder appliceras i författandet av en litteraturvetenskaplig analys. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider, är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.
För mer information: Mattias Aronsson (mar@du.se)
Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H336V
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.