Kurs FR2034

Franska: Textanalys - diskurs och korpus

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen utgör en introduktion till empiriska synsätt inom franska språkstudier, i synnerhet de som har utvecklats inom korpuslingvistiken, och till sociokulturella synsätt inom diskursanalysen. Grundläggande diskursanalytiska begrepp såsom talakter, genre och textfunktioner diskuteras och problematiseras utifrån autentiskt textmaterial. Under kursens gång undersöker studenten språkdata med hjälp av datorbaserade verktyg. Studenten erbjuds praktisk erfarenhet av att använda korpusar och mjukvara för analys av språkliga data och för att lösa egna frågeställningar, relaterade till diskursanalys. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska
Behörighetskrav:
  • 60 högskolepoäng i franska, inklusive kursen Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1 och en av kurserna Fransk lingvistik och språkhistoria, 7,5 hp eller Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H336M
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.