Kurs FR1093

Franska: Kultur och samhälle II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • redogöra för huvuddragen i det franska språkets utveckling ur ett historiskt och kulturellt perspektiv
  • redogöra för och diskutera några händelser i och aspekter av Frankrikes historia
  • redogöra muntligt och skriftligt för franska förhållanden, såsom kultur, arbetsliv, samhällsproblem och politik.