Kurs FR1089

Franska: Introduktion till lingvistik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för huvuddragen i lingvistikens historia, särskilt den franska lingvistiken
  • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän och fransk lingvistik
  • beskriva några aspekter av lingvistikens teorier, metoder och material
  • visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftligt arbete som möter grundläggande språkvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen
  • visa förmåga att kritiskt använda relevanta kunskapskällor (bibliotek, Internet, mm)
  • visa självständighet i studierna.