Kurs FR1087

Franska I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet, 5,5 hp
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp
Delkurs 3. Kultur och samhälle I, 5,5 hp
Delkurs 4. Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, 5,5 hp
De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
De studerande som läser franska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik B.
Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider, online (utom en fysisk träff) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Välkommen!
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 6c och Franska, steg 3, lägst C-språk kurs B
Anmälningskod:
HDA-V33VY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
26 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.