Kurs FR1085

Franska: Kultur och samhälle I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • beskriva Frankrikes geografiska aspekter och särdrag
  • redogöra för begreppet ”la francophonie” och dess betydelse
  • redogöra för och diskutera några viktiga aspekter av kultur och politik i dagens franska samhälle
  • redogöra för, samt muntligt och skriftligt diskutera, ämnen rörande Frankrike och den fransktalande världen.