Kurs FR1075

Franska: Grundläggande kurs II

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt och skriftligt på franska, i både förberedda och spontana situationer
  • läsa längre texter på franska, både autentiska och tillrättalagda, och med hjälp av ordböcker analysera och översätta dem
  • skriva egna korta texter på franska, både fristående och i form av textkommentarer
  • presentera en aspekt av de franskspråkiga ländernas kultur och samhälle
  • identifiera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska och det franska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd
  • tillämpa basfärdigheter i fransk grammatik i grammatiska analyser och därmed visa kunskaper i det franska språkets uppbyggnad.