Kurs FR1074

Franska: Grundläggande kurs I

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt och skriftligt på franska i välkända situationer
  • läsa och visa förståelse för korta texter på franska om bekanta ämnen
  • skriva egna texter på franska i bekanta ämnen
  • översätta enklare meningar till och från franska
  • diskutera grundläggande likheter och skillnader mellan det svenska och det franska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd
  • tillämpa grundläggande grammatiska begrepp i analyser.