Kurs FR1050

Franska: Skriftlig språkfärdighet I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på franska. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och tillämpa de vanligaste grammatiska termerna i olika former av språklig analys
  • tillämpa den franska basgrammatiken i egen textproduktion såsom att på vårdad franska skriva enklare texter eller sammanfatta en tidningsartikel
  • använda ett basordförråd i franska
  • visa grundläggande medvetenhet om och tillämpa kunskaperna om det franska språkets struktur
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Om kursen läses med kontrastiv inriktning ingår även målet att kunna:

  • översätta kortare texter, t. ex. en tidningsartikel från svenska till franska.