Kurs FR1032

Franska, Språkdidaktik I

6 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att studenterna utvecklar grundläggande kunskaper i språkdidaktik. Den ger en teoretisk grund och kompletterar ämnesstudierna i franska inför den kommande yrkesrollen som språklärare.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
  • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
  • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
  • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans styrdokument.