Kurs FR1026

Franska: Muntlig språkfärdighet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att utveckla färdigheter i att kommunicera muntligt på franska.
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • beskriva de vanligaste termerna inom elementär fonetik
  • redogöra för de franska språkljudens egenskaper och för franskans prosodi
  • förstå och använda fonetisk transkription (IPA)
  • förstå vårdat franskt talspråk
  • kommunicera muntligt i vardagliga sammanhang med ett godtagbart uttal
  • visa grundläggande kunskap om presentationsteknik och tillämpa den i muntlig framställning
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.