Kurs FI1029

Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska:
 • ha grundläggande kännedom om centrala filosofiska problem i den västerländska filosofins historia
 • ha grundläggande insikter i filosofisk metod
 • ha grundläggande teoretiska verktyg för att strukturera och konstruera argument
 • ha grundläggande kunskap om logiska relationer och kunna utföra enklare logiska slutledningar.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
 • på ett grundläggande sätt reflektera över och tillämpa centrala problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin, samt göra enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom filosofin
 • identifiera och precisera problemområden
 • inta ett kritiskt perspektiv till filosofiska problem
 • använda filosofisk metod på ett elementärt sätt
 • kunna tillämpa argumentationsanalys
 • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H2ZXT