Kurs FÖ3035

Marknadsföring av platser och destinationer

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Kursinnehållet fokuserar på teori och praktik inom området platsmarknadsföring. Litteraturen introduceras genom föreläsningar och diskuteras på litteraturseminarier till vilka studenterna får olika uppgifter som ska förberedas. Kursen avslutas med att studenterna presenterar ett eget skriftligt arbete.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet kulturgeografi, företagsekonomi och turism eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.
Anmälningskod:
HDA-H3568
Huvudområde: