Kurs FÖ3032

Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och analytiskt använda teoretiska perspektiv inom redovisning och ekonomistyrning
  • redogöra för och analytiskt använda metoder och modeller inom redovisning och ekonomistyrning
  • kritiskt analysera redovisningens och ekonomistyrningens betydelse och användning för ledning av internationellt verksamma företag och organisationer
  • redogöra för och analysera utvecklingen och tillämpningen av praxis inom redovisningsområdet
  • redogöra för och analysera hur redovisning och ekonomistyrning påverkas av globalisering