Kurs FÖ2027

Sponsring

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kursen inleds med en introduktion till sponsring som ett samhälleligt fenomen. Vidare behandlas sponsring som utbytesprocess samt olika former av sponsring. Studenterna får själva läsa in sig på olika områden och teorier som behandlas i litteraturen och skriva litteraturreferat samt besvara redan formulerade frågeställningar och själva identifiera och presentera lämpliga diskussionsfrågor. Denna del av kursen bygger i stor utsträckning på aktivt deltagande och på hög grad av interaktivitet mellan studenter och mellan studenter och lärare. Efterföljande delar i kursen ägnas till stora delar åt att studenterna söker och samlar in relevant information om sponsringsrelaterade områden. Sponsringsaktivering och effektmätning av sponsring är två centrala företeelser som behandlas. Kursens avslutande del består av att studenterna själva ska identifiera en relevant sponsringshändelse och därefter skriva en fallstudie.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Marknadsföring B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Vetenskap och metod I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Sport Management 1, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H38VC
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig