Kurs FÖ2025

Marknadsföring och inköp på företagsmarknader

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och förklara olika marknadsförings- och inköpsstrategier på företagsmarknader, dvs business-to-business marknader. (1)
  • förklara hur olika beslutsprocesser vad gäller marknadsföring och inköp på företagsmarknader kan gå till samt vad som påverkar detta. (2)

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt och kritiskt granska och tillämpa teorier rörande marknadsföring och inköp på företagsmarknader samt med hjälp av dessa analysera aktuella fall. (3)
  • praktiskt tillämpa teorier rörande marknadsföring och inköp på företagsmarknader i utformandet av inköps- och marknadsföringsstrategier (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt


Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera etiska och miljömässiga konsekvenser av olika beslut rörande marknadsföring och inköp på företagsmarknader. (5)