Kurs FÖ2025

Marknadsföring och inköp på företagsmarknader

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kursen behandlar faktorer som påverkar ett företags strategiutformning vid marknadsföring respektive inköp. Marknadsföringsstrategier och olika perspektiv på marknaden behandlas med avseende på företagsmarknaden, dvs. business-to-business markets. Inköp av olika typer av varor och tjänster är ett annat moment i kursen där faktorer som påverkar företagets strategiutformning för inköp behandlas mer ingående. Kursen innefattar teoretiska bakomliggande resonemang kring modeller och strategier samt praktiska övningar och analyser. Etiska och miljömässiga konsekvenser av företags agerande diskuteras också.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Marknadsföring B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3288