Kurs FÖ2024

Human Resource Management

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen består av två distinkta delar varav den första är en grundlig genomgång av HR-fältets teoretiska bas utifrån tillämpningsområden såsom: rekrytering, avskedande och omplacering, personal- och organisationsutveckling, lönesättning och lönesystem, arbetsmiljö samt arbetsrätt. Ämnesområdets utgångspunkter i Industrial Relations skolan och andra teoretiska teoribildningar härleds också.

Den andra delen av kursen består av en tillämpad organisationsanalys. I den första delen av denna, undersöker studenterna typiska HR-aktiviteter på kontaktföretag/organisationer. Det utmynnar i en beskrivning av företagens-/organisationernas HR-profiler, dvs vad man typiskt lägger vikt vid inom området i praktiken. Den andra delen av organisationsanalysen handlar om att studenterna identifierar olika HR-relaterade problem i profilerna och föreslår lösningar.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H355D
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig