Kurs FÖ1064

Förvaltningsekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Kursen behandlar förutsättningarna för kommunal redovisning och ekonomisk styrning utifrån regelverk, rekommendationer och revision. Kursen ger också grunderna för att kunna göra kalkyler samt finansiella analyser och jämförelser inom den offentliga sektorn, även innefattande kommunala bolag. Kursen behandlar som en grundläggande förutsättning för ekonomiarbetet årsredovisningens principiella utformning och innehåll samt ger en introduktion till kommunal revision
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V342R