Kurs FÖ1063

Marknadsföring A

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teorier inom ämnesområdet marknadsföring med särskild vikt på konsumentmarknadsföring (1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor (2)
  • tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur (3)
  • diskutera för- och nackdelar med olika marknadsföringsstrategier (4)