Kurs FÖ1055

Turismmarknadsföring

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen startar genom att intoducera marknadsföringens grundläggande begrepp, teorier och modeller, villkor och den strategiska marknadsplaneringsprocessen, tillsammans med varumärkets betydelse och varumärkesstrategier, produktbeslut, prissättning, distribution och marknadskommunikation.

Vidare behandlas marknadsanalys med fokus på omgivningen och konsumentbeteeende. Särskild tonvikt läggs på marknadsföringens tillämpning inom turism.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V33F6
Huvudområde: