Kurs FÖ1046

Redovisning B

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen behandlar definitionen av koncerner och regler om koncernredovisning. Kursen behandlar också värderingsregler som används i svenska årsredovisningar. Vidare behandlas uppskjutna skatter och på vilket sätt de kan redovisas i årsredovisningar. Utifrån erhållna kunskaper om bokslut med beaktande av värderingsregler kommer kursdeltagaren att fördjupa sina kunskaper i att läsa och tolka årsredovisningar. I kursen ingår att utföra räkenskapsanalyser där siffror hämtas från årsredovisningar. Kursen behandlar även olika finansieringsformer.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V33GA
Huvudområde: