Kurs FÖ1042

Organisation B

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet ledarskap (1)
  • redogöra för de drivkrafter som påverkat synen på ledarskap över tiden (2)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet organisationsbeteende och individuell motivation (3) samt individers och gruppers roll i organisationen (4)Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera effekterna av ledarskap för individen och organisationen (5) samt identifiera och diskutera principiella förutsättningar som möjliggör ledarskapet av grupper och individer i olika branscher (6)
  • analysera organisationers verksamhet för att identifiera principiella faktorer som hindrar gruppers uthållighet och engagemang i arbetet (7)Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att inom området ledarskap göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter (8)