Kurs FÖ1042

Organisation B

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Kursen utgår från individens och arbetsgruppens villkor och förutsättningar i en organisation. Motivation och drivkrafter på både individ- och gruppnivå är centrala inslag samt hur arbetsgrupper sätts samman och fungerar.

Kursen behandlar även förutsättningar för ledarskap och skillnader mellan chefskap och ledarskap. Ett bärande element är att lyfta fram och diskutera området ledarskap utifrån olika perspektiv såsom roller, uppgifter och praktiskt utförande. Olika ledarsskapsprofiler presenteras och diskuteras och trender och tendenser inom området lyfts fram för att belysa hur synen på ledarskap förändras över tid.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Organisation och Marknadsföring A 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33GC
Huvudområde: