Kurs FÖ1038

Ledarskap och organisationsbeteende

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha förståelse för:
- Hur ett gott och effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer
- Individens och gruppens roller i organisationen
- Det organisationella systemet utifrån individ- och grupperspektiv och som en förutsättning för ledarskap.

Effekterna av ledarskap för individen och organisationen skall också kunna förstås av studenterna, liksom ledarskapets värdegrunder. Ett mål är också att studenterna skall få insikter om generella drivkrafter som påverkat synen på ledarskap över tiden.
Den tillägnade kunskapen skall, tillsammans med kritisk analys, göra det möjligt för studenten att:
- Identifiera principiella förutsättningar som möjliggör gott och effektivitet ledarskap av individer och grupper i organisationen
- Identifiera principiella faktorer som hindrar individers och gruppers uthållighet och engagemang i arbetet