Kurs FÖ1029

Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Examensarbetet bygger i hög grad på kursdeltagarnas egna initiativ och självständiga arbete. De tränas att skriva sig igenom hela processen, för att göra val och avvägningar tydliga och explicita och för att presentera och kommentera sitt eget och andras material på ett noggrant och genomtänkt sätt.
I kursen ingår också individuella studier för att fördjupa egna kunskaper inom de områden som är relevanta för det egna arbetet.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Företagsekonomi 40 högskolepoäng
Anmälningskod:
HDA-V34DT
Huvudområde: