Kurs FÖ1009

Ekonomistyrning, grundläggande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi, Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall studenten förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har studenten lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar