Kurs EU1031

Entreprenörskapets teoretiska klassiker

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för bidraget i entreprenörskapets klassiska teorier (1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • jämföra huvudsakliga skillnader mellan bidragen i några av entreprenörskapets klassiska teorier (2)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera över hur bidragen i några av entreprenörskapets teoretiska klassiker påverkar dagens företagande (3)