Kurs EU1031

Entreprenörskapets teoretiska klassiker

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens inleds med en genomgång av några de mest grundläggande entreprenöriella teorierna, såsom bl.a. Cantillon, Schumpeter och Kirzner. Fokus ligger på att jämföra de klassiska teroretikernas olika bidrag samt att diskutera likheter och skillnader dem emellan. Vidare skall studenterna reflektera över vilket inflytande dessa klassiska teorier har idag, dess relevans och hur de kan tänkas påverka dagens syn på entreprenörskap och företagande.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H354U
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.