Kurs EU1028

Entreprenöriella egenskaper

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen inleds med en genomgång av de vanligaste modellerna och teorierna som beskriver de entreprenöriella processerna. Kursen behandlar hur dessa processer uppstår, genomförs och hur de i processen ingående aktiviteterna påverkar dess förlopp. Därefter följer en genomgång av de egenskaper som av forskningen definierats som entreprenöriella, där både psykologiska och icke-psykologiska egenskaper lyfts fram. Slutligen behandlas och diskuteras den individuelle entreprenörens egenskapers påverkan på den entreprenöriella processen.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H32CH
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.