Kurs EN2048

Engelska III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper om engelskämnets vetenskapliga grund.