Kurs EN2039

Engelska III: Fokus litteratur

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper om engelskämnets vetenskapliga grund. Ytterligare kursmål är att den studerande ska utveckla dem egna språkliga och skriftliga förmågorna, såväl som utveckla och tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter.