Kurs EN1137

Engelska för högskolestudier: Muntlig diskussion och presentation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa sådan muntlig kommunikativ förmåga och kritisk förmåga som krävs för att kunna studera kurser på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • visa sådan kunskap om grammatiken och ordförrådet som krävs för att kunna studera kurser på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • tillämpa relevanta språkliga register i olika kommunikativa situationer
  • delta i allmänna och akademiska diskussioner genom att lyssna, analysera och ge spontan respons på andras muntliga presentationer och diskussionsinlägg i seminariesammanhang, samt i tal uttrycka egna synpunkter och argument på engelska
  • förbereda och framföra muntliga presentationer inför en mindre publik
  • använda sig av olika typer av hjälpmedel, såsom ordböckers fonetiska transkription, för att förbättra sin egen kommunikativa förmåga i talad engelska
  • identifiera de egna problemområdena vad gäller muntlig kommunikation i akademiska sammanhang samt visa förmågan att förbättra sin egen muntliga kommunikationsfärdighet.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 5 (IELTS 5.5). Undantag beviljas från kravet på Svenska 3 och Engelska 6 för grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3EKD
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig