Kurs EN1137

Engelska för högskolestudier: Muntlig diskussion och presentation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa sådan muntlig kommunikativ förmåga och kritisk förmåga som krävs för att kunna studera kurser på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • visa sådan kunskap om grammatiken och ordförrådet som krävs för att kunna studera kurser på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • tillämpa relevanta språkliga register i olika kommunikativa situationer
  • delta i allmänna och akademiska diskussioner genom att lyssna, analysera och ge spontan respons på andras muntliga presentationer och diskussionsinlägg i seminariesammanhang, samt i tal uttrycka egna synpunkter och argument på engelska
  • förbereda och framföra muntliga presentationer inför en mindre publik
  • använda sig av olika typer av hjälpmedel, såsom ordböckers fonetiska transkription, för att förbättra sin egen kommunikativa förmåga i talad engelska
  • identifiera de egna problemområdena vad gäller muntlig kommunikation i akademiska sammanhang samt visa förmågan att förbättra sin egen muntliga kommunikationsfärdighet.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Engelska A/5 (IELTS 5.5) eller motsvarande kunskaper. Inga kunskaper i svenska är nödvändiga
Anmälningskod:
HDA-H34VY
Ingår i kurspaket: