Kurs EN1127

Engelska II med didaktisk inriktning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen vänder sig till lärarstuderande och bygger på den teoretiska grund i litteratur, didaktik och lingvisitik som lades under första terminens studier. Kursens mål är att de studerande ska utveckla och fördjupa sina kunskaper i det engelska språkets struktur, användning, litteratur och kultur, samtidigt som de studerandes språkfärdighet, uttrycksförmåga och språkliga register utvecklas ytterligare. Genom delkurserna introduceras de studerande till och utvecklar även kunskaper om lingvistikens centrala delar och analysmetoder och det engelska språkets variation i olika situationer. Litteratur- och kulturstudierna fördjupas genom en historisk inblick i den brittiska och nordamerikanska litteraturens utveckling, vilken lett fram till den centrala ställning som det engelska språket och dess olika kulturyttringar har i dagens globala samhälle.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Engelska I med didaktisk inriktning 30 hp grundnivå 1 varav minst 24 hp godkända vid registrering inklusive delkurserna Engelsk språkstruktur och Engelskspråkig litteratur och kultur eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H2ZZT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.