Kurs EN1127

Engelska II med didaktisk inriktning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen vänder sig till lärarstuderande och bygger på den teoretiska grund i litteratur, didaktik och lingvisitik som lades under första terminens studier. Kursens mål är att de studerande ska utveckla och fördjupa sina kunskaper i det engelska språkets struktur, användning, litteratur och kultur, samtidigt som de studerandes språkfärdighet, uttrycksförmåga och språkliga register utvecklas ytterligare. Genom delkurserna introduceras de studerande till och utvecklar även kunskaper om lingvistikens centrala delar och analysmetoder och det engelska språkets variation i olika situationer. Litteratur- och kulturstudierna fördjupas genom en historisk inblick i den brittiska och nordamerikanska litteraturens utveckling, vilken lett fram till den centrala ställning som det engelska språket och dess olika kulturyttringar har i dagens globala samhälle.