Kurs EN1095

Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande efter avslutad kurs visar en god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga och kan använda det engelska språket på ett relevant sätt i undervisningen. Dessutom ska den studerande utveckla sådana kunskaper som behövs för att stimulera unga elevers lärande i ämnet engelska. Ytterligare ett övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om IKT som resurs i engelskundervisningen och för elevers lärande.