Kurs EG4004

Dynamisk simulering av energisystem

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Tillämpa avancerade tekniker för dynamisk simulering av energisystem.
  • Analysera skillnaderna mellan olika simuleringsverktyg och diskutera deras för- och nackdelar samt kunna välja ett lämpligt verktyg för en given problemställning.
  • Planera och genomföra simuleringsstudier.
  • Använda ett simuleringsverktyg för att simulera olika system och byggnader.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 30 hp Energi och miljöteknik på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
  • Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H365Z
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig