Kurs EG4004

Dynamisk simulering av energisystem

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Tillämpa avancerade tekniker för dynamisk simulering av energisystem.
  • Analysera skillnaderna mellan olika simuleringsverktyg och diskutera deras för- och nackdelar samt kunna välja ett lämpligt verktyg för en given problemställning.
  • Planera och genomföra simuleringsstudier.
  • Använda ett simuleringsverktyg för att simulera olika system och byggnader.