Kurs EG3018

Solenergiteknikpraktik

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:

  • redogöra för det aktuella företagets organisation och verksamhet
  • genomföra ingenjörsmässiga projektarbeten inom solenergiteknik i en företags- eller organisationsmiljö med hjälp av teoretiska kunskaper från utbildningen
  • reflektera över sin framtida yrkesroll och sin egen kompetens
  • dokumentera, reflektera och redovisa projektarbeten