Kurs EG3018

Solenergiteknikpraktik

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 24, 2020

Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:

  • redogöra för det aktuella företagets organisation och verksamhet
  • genomföra ingenjörsmässiga projektarbeten inom solenergiteknik i en företags- eller organisationsmiljö med hjälp av teoretiska kunskaper från utbildningen
  • reflektera över sin framtida yrkesroll och sin egen kompetens
  • dokumentera, reflektera och redovisa projektarbeten
Startar och slutar:
v24, 2020 - v37, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 45 högskolepoäng av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35U3
Huvudområde: