Kurs EG3017

Solenergiteknikpraktik

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:

  • redogöra för det aktuella företagets organisation och verksamhet
  • genomföra ingenjörsmässiga projektarbeten inom solenergiteknik i en företags- eller organisationsmiljö med hjälp av teoretiska kunskaper från utbildningen
  • reflektera över sin framtida yrkesroll och sin egen kompetens
  • dokumentera, reflektera och redovisa projektarbeten
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 45 högskolepoäng av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H3A52
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig