Kurs EG2010

Förnybar kraftgenerering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för koncept och teknologier för elkraftgenerering med grund i vanligt förekommande förnybara energikällor (1)
  • visa förståelse för sambandet mellan och egenskaperna för processer, medier och tekniska system (2)
  • utvärdera produktionsmässiga förutsättningar och miljöpåverkan vid kraftgenerering (3)
  • analysera, lösa och värdera resultaten av verklighetsnära kvantitativa problem rörande förnybar kraftgenerering, med utgångspunkt i matematiska modeller på naturvetenskaplig grund (4)
  • utifrån en frågeställning rörande delsystem eller mikrosystem som bygger på förnybar energiteknik självständigt utföra en väl avgränsad projektuppgift, av erhållna resultat dra rimliga slutsatser och skriftligt redogöra för dessa med referens till problemformuleringen. (5)
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav:
  • Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Mekanik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Termodynamik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H334Z
Huvudområde:
Ingår i kurspaket: