Kurs EG2006

Energisystem

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • analysera energisystem ur ett helhetsperspektiv genom att kunna identifiera och analysera funktioner hos de viktigaste komponenterna samt hur de är sammankopplade till ett fungerande system
  • välja modell för analys av energisystem och utvärdera resultaten utgående från tillförlitlighet i använda beräkningsmodelle
  • visa insikt om energisystemens roll och deras utveckling i ett sociotekniskt och tekno-ekonomiskt perspektiv
  • samarbeta i grupp och samverka med företag eller andra externa parter i genomförande av projekt
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera projektresultat