Kurs EG2001

Energieffektivisering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
  • kategorisera och utföra beräkningar på energianvändning i byggnader samt föreslå och motivera relevanta energibesparande åtgärder
  • redogöra för hur man utför en energibesiktning av en byggnad
  • genomföra beräkningar på såväl komponenter som delsystem i olika typer av industriella verksamheter och göra en bedömning av energisparpotentialen, t ex vad gäller belysning, motorer samt tryckluftsinstallationer
  • redogöra för vilken typ av information och statistik som behöver samlas in för att kunna göra en energianalys av en verksamhet
  • använda relevanta beräkningsmetoder för att analysera och motivera energieffektiviseringsåtgärder i verksamheter och byggnader
  • genomföra en energikartläggning på ett producerande företag inkluderat nulägesanalys och åtgärdsförslag i syfte att effektivisera energianvändningen
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Installationsteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Termodynamik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H393E
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig