Kurs EG1011

Värmesystem för byggnader

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva hur en byggnads värmesystem och klimatskal påverkar energi och effektbehovet ur ett samhällsperspektiv.
  • Beskriva ett antal vanliga värme- och kylsystem för byggnader som på olika sätt kan möta framtida förutsättningar.
  • Göra grundläggande beräkningar på olika systemtemperaturer och beskriva hur de kan påverka effektiviteten i värme- och kylsystem.
  • Beskriva teknik och funktion hos vanliga komponenter i fjärrvärme och fjärrkylesystem
  • Göra grundläggande beräkningar på energi- och effektbehov i fjärrvärme- och fjärrkylesystem bildas och beskriva deras påverkan på produktionsanläggningar.